بررسی ویژگی های زیستی و کاتالیزوری نانوساختارهای حاوی آلژینات و پلی یورتان

Study of biological and catalytic properties of nanostructures containing alginate and polyurethane
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
17
سال: 
1394
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

دائمی

فارسی
نام: 
حامد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
English
Name: 
Hamed
Last Name: 
Daemi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
17
Year: 
2015
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

دائمی

فارسی
نام: 
حامد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
English
Name: 
Hamed
Last Name: 
Daemi
Gender: 
M