بررسی تطبیقی محتوا و ویژگی‌های زبانی در گلستان سعدی و التفاصیل توللی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1390
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زبان و ادبیات فارسی
ماهیت: 
-
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

طوبایی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شيراز