بررسی جغرافیای زنان اصفهان از نظر فرهنگی ، اجتماعی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1383
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم اجتماعی
ماهیت: 
-
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کلانتر

فارسی
نام: 
راحله
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
اصفهان

میرمجربیان

فارسی
نام: 
راضیه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
اصفهان