بررسی تغییرات اکولوژی دریاچه شورابیل

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1378
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زیست شناسی
ماهیت: 
-
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

منصوری

فارسی
نام: 
سهیل
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اردبيل