بازآفرینی و طراحی تصوری شهر ربع رشیدی بر اساس متون تاریخی(وقف نامه)

Recreation and imaginary plan of the city of Rab|-e Rashidi based on historical texts (deed of endowment)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
11
سال: 
1388
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هنر و معماری
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بلالی اسکویی

فارسی
نام: 
آزیتا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تبريز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Azita
Last Name: 
Balali oskoee
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
11
Year: 
2009
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Art and Architecture
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

بلالی اسکویی

فارسی
نام: 
آزیتا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تبريز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Azita
Last Name: 
Balali oskoee
Gender: 
F