افزایش محصول بنزین تولیدی پالایشگاه

Increasing motor gasoline product in refinery
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
19
سال: 
1384
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بهروزی

فارسی
نام: 
افشین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
بندر عباس
نقش: 
نماینده
English
Name: 
Afshin
Last Name: 
Behroozi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
19
Year: 
2006
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

بهروزی

فارسی
نام: 
افشین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
بندر عباس
نقش: 
نماینده
English
Name: 
Afshin
Last Name: 
Behroozi
Gender: 
M