آنتی ژن ترکیبی جدید

A novel recombinant antigen-based repid dipstick test for the specific and sensitive detection of Brugia Malayi Infection
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1380
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
مالزی
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
دوم
برگزیده(ها): 

نوردین

فارسی
نام: 
رحمه
جنسیت: 
زن
نقش: 
مجری
English
Name: 
Rahmah
Last Name: 
Noordin
Gender: 
F
English
Award: 
International-KIA
Session: 
15
Year: 
2002
Section: 
Foreign
Country: 
Malaysia
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Winner
Rank: 
Second
Eng part: 
Researcher(s): 

نوردین

فارسی
نام: 
رحمه
جنسیت: 
زن
نقش: 
مجری
English
Name: 
Rahmah
Last Name: 
Noordin
Gender: 
F