طراحی و ساخت سازه ها و بدنه هواپیما

Design and manufacturing of body and structure of a kind of aircraft
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
11
سال: 
1376
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه  
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
اول مشترک
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

فارسی
نام: 
هسا
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Iran Aircraft Industries Co
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
11
Year: 
1998
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Innovation
Rank: 
First joint
Researcher(s): 

شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

فارسی
نام: 
هسا
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Iran Aircraft Industries Co
Gender: 
Organization