نرم افزار آموزشی و تحقیق فیزیک

Software for teaching and its problem solving physics
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
10
سال: 
1375
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
دانش‌آموزی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بیگدلی شاملو

فارسی
نام: 
نیما
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Nima
Last Name: 
Bigdeli Shamloo
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
10
Year: 
1997
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Electronic and Computer
Category: 
Winner Student
Rank: 
Second
Researcher(s): 

بیگدلی شاملو

فارسی
نام: 
نیما
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Nima
Last Name: 
Bigdeli Shamloo
Gender: 
M