لایروبی مخازن نفت

Oil tank cleaning
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
10
سال: 
1375
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 مکانیک
ماهیت: 
دانش‌آموزی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رزمجو

فارسی
نام: 
مجید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Majid
Last Name: 
Razmjoo
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
10
Year: 
1997
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Winner Student
Rank: 
Second
Researcher(s): 

رزمجو

فارسی
نام: 
مجید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Majid
Last Name: 
Razmjoo
Gender: 
M