اتصال صفحه کلید و LCM به ریزپردازنده

Keyboard and LCM connector to microprocessor
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
9
سال: 
1374
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
دانش‌آموزی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مرادی

فارسی
نام: 
اشرف
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ashraf
Last Name: 
Moradi
Gender: 
F

یدالهی

فارسی
نام: 
آزاده
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Azadeh
Last Name: 
Yadollahi
Gender: 
F

حلاجی

فارسی
نام: 
زیور
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Zivar
Last Name: 
Hallaji
Gender: 
F
English
Award: 
International-KIA
Session: 
9
Year: 
1996
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Winner Student
Rank: 
Third
Researcher(s): 

مرادی

فارسی
نام: 
اشرف
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ashraf
Last Name: 
Moradi
Gender: 
F

یدالهی

فارسی
نام: 
آزاده
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Azadeh
Last Name: 
Yadollahi
Gender: 
F

حلاجی

فارسی
نام: 
زیور
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Zivar
Last Name: 
Hallaji
Gender: 
F