دست مکانیکی

Mechanical hand
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
9
سال: 
1374
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 فیزیک
ماهیت: 
دانش‌آموزی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ملکی

فارسی
نام: 
بهنام
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Behnam
Last Name: 
Maleki
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
9
Year: 
1996
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Physics
Category: 
Winner Student
Rank: 
Second
Researcher(s): 

ملکی

فارسی
نام: 
بهنام
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Behnam
Last Name: 
Maleki
Gender: 
M