دستگاه جابجا کننده قطعات

Device for moving parts
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
8
سال: 
1373
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق - مکانیک
ماهیت: 
دانش‌آموزی
رتبه: 
سوم مشترک
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

روشن

فارسی
نام: 
حمید رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Hamidreza
Last Name: 
Rooshan
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
8
Year: 
1995
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechatronics
Category: 
Winner student
Rank: 
Third Jonit
Researcher(s): 

روشن

فارسی
نام: 
حمید رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Hamidreza
Last Name: 
Rooshan
Gender: 
M