سیستم جهت یاب میثم 1

Navigation system (Maysam1)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
8
سال: 
1373
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم مشترك
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

فارسی
نام: 
گروه الکترونیک و مخابرات
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Nasr Electronics
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
8
Year: 
1995
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Innovation
Rank: 
Third Joint
Researcher(s): 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

فارسی
نام: 
گروه الکترونیک و مخابرات
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Nasr Electronics
Gender: 
Organization