شیمی درمانی مالاریا

Chemo Therapy of Malaria
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1379
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
تایلند
زمینه علمی: 
علوم پزشکی
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
کلمات کلیدی: 
مالاریا فالسیپاروم
برگزیده(ها): 

لواری سوان

فارسی
نام: 
سورنچای
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تایلند - بانکوک
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
پزشکی
English
Name: 
Sornchai
Last Name: 
Looareesuwan
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
14
Year: 
2001
Section: 
Foreign
Country: 
Thailand
Field: 
Medical Sciences
Category: 
Winner
Rank: 
First
Eng part: 
Keywords: 
malaria
Researcher(s): 

لواری سوان

فارسی
نام: 
سورنچای
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تایلند - بانکوک
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
پزشکی
English
Name: 
Sornchai
Last Name: 
Looareesuwan
Gender: 
M