کشف و استفاده عملی از پدیده خود انطباقی اجسام

The discovery, the investigation, the practical use of the phenomenon of self-synchronization of rotating bodies
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1378
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
روسیه
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بلخمان

فارسی
نام: 
ایلیا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
روسیه - سن پترزبورگ
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
علوم ریاضی و فیزیک
English
Name: 
Iliya I.
Last Name: 
Blekhman
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
13
Year: 
2000
Section: 
Foreign
Country: 
Russia
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Winner
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

بلخمان

فارسی
نام: 
ایلیا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
روسیه - سن پترزبورگ
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
علوم ریاضی و فیزیک
English
Name: 
Iliya I.
Last Name: 
Blekhman
Gender: 
M