تحقیقات پیرامون نحوه کاهش تاثیر محصولات کشاورزی در آلودگی محیط زیست

Reducing environmental impacts of agriculture
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
12
سال: 
1377
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
نیوزلند
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رحمان

فارسی
نام: 
انیس
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
Hamilton
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
کشاورزی
گرایش: 
Plant Protection
English
Name: 
Anis
Last Name: 
Rahman
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
12
Year: 
1999
Section: 
Foreign
Country: 
New Zealand
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Winner
Rank: 
Second
Eng part: 
Researcher(s): 

رحمان

فارسی
نام: 
انیس
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
Hamilton
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
کشاورزی
گرایش: 
Plant Protection
English
Name: 
Anis
Last Name: 
Rahman
Gender: 
M