تبدیل میکروبی کودهای ماکیان به پروتئین غنی و عاری از اسید اوریک

Microbial modification of poultry manure into protein enriched and uric acid free feed stuff
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
12
سال: 
1377
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
مصر
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
مهمان افتخاری
رتبه: 
_
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

غانم

فارسی
نام: 
خالد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مصر - اسکندریه
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
میکروبیولوژی
ملاحظات: 

مهمان برجسته جشنواره در دوره دوازدهم

English
Name: 
Khaled Mohamed
Last Name: 
Ghanem
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
12
Year: 
1999
Section: 
Foreign
Country: 
Egypt
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Guest of Honor
Rank: 
_
Eng part: 
Researcher(s): 

غانم

فارسی
نام: 
خالد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مصر - اسکندریه
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
میکروبیولوژی
ملاحظات: 

مهمان برجسته جشنواره در دوره دوازدهم

English
Name: 
Khaled Mohamed
Last Name: 
Ghanem
Gender: 
M