خوردگی و بهینه سازی موتورهای دیزلی جهت مقاومت در برابر سایش مناطق کویری

Wear and Tear characteristic properties and methods of diesel engine parts reliability increase
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
8
سال: 
1373
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
ازبکستان
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
مهمان افتخاری
رتبه: 
_
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

قدیروف

فارسی
نام: 
سرور مکادیرویچ
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
sarvar Mukadirovich
Last Name: 
Kadirov
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
8
Year: 
1995
Section: 
Foreign
Country: 
Uzbekistan
Field: 
Mechanics
Category: 
Guest of Honor
Rank: 
_
Researcher(s): 

قدیروف

فارسی
نام: 
سرور مکادیرویچ
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
sarvar Mukadirovich
Last Name: 
Kadirov
Gender: 
M