شبکه ویدئویی

Video Networking
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1379
بخش رقابت: 
ایرانیان مقیم خارج
کشور: 
انگلستان
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
_
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

قنبری

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کولچستر - انگلستان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
شبکه های ویدیویی
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Ghanbari
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
14
Year: 
2001
Section: 
Iranian residing aboard
Country: 
England
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
_
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

قنبری

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کولچستر - انگلستان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
شبکه های ویدیویی
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Ghanbari
Gender: 
M