سنتز مواد موثره دارویی ضد سرطان

Industrial production of anti-cancer avtive pharmaceutical ingredients
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
30
سال: 
1395
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
نوآوری
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کریمیان

فارسی
نام: 
خشایار
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Khashayar
Last Name: 
Karimian
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
30
Year: 
2017
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Invention and Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

کریمیان

فارسی
نام: 
خشایار
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Khashayar
Last Name: 
Karimian
Gender: 
M