ساخت ماشین آلات خط تولید مخازن گاز طبیعی ویژه خودرو

Design and manufacture of high pressure cylinder product line machinery
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
30
سال: 
1395
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
طرح‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ایزدی

فارسی
نام: 
مجید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اراك
English
Name: 
Majid
Last Name: 
Izadi
Gender: 
M

مولایی نژاد

فارسی
نام: 
ابوالفضل
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اراك
English
Name: 
Abolfazl
Last Name: 
Molaeinezhad
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
30
Year: 
2017
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

ایزدی

فارسی
نام: 
مجید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اراك
English
Name: 
Majid
Last Name: 
Izadi
Gender: 
M

مولایی نژاد

فارسی
نام: 
ابوالفضل
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اراك
English
Name: 
Abolfazl
Last Name: 
Molaeinezhad
Gender: 
M