الکتروریس صنعتی

Industrial electroris
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فناوری نانو
ماهیت: 
پژوهش‌های‌توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نادری

فارسی
نام: 
نادر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Nader
Last Name: 
Naderi
Gender: 
M

فریدی مجیدی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Faridi Majidi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Nanotechnology
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

نادری

فارسی
نام: 
نادر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Nader
Last Name: 
Naderi
Gender: 
M

فریدی مجیدی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Faridi Majidi
Gender: 
M