شبکه سامانه آنتن‌های ماهواره‌ای ثابت و سیار با قابلیت تنظیم خودکار بر روی ماهواره‌های GSO

Network of fixed and mobile satellite antenna systems with the ability of automatically adjust to the GSO satellites (SHAMS)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مهرابی بیان

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Mehrabi bayan
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

مهرابی بیان

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Mehrabi bayan
Gender: 
M