کمد متحرک سقفی چند منظوره

Movable multipurpose closet under ceiling
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هنر و معماری
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

صمدی آذر

فارسی
نام: 
حامد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Hamed
Last Name: 
Samadi azar
Gender: 
M

مطلبی

فارسی
نام: 
باقر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Bagher
Last Name: 
Motalebi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Art and Architecture
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

صمدی آذر

فارسی
نام: 
حامد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Hamed
Last Name: 
Samadi azar
Gender: 
M

مطلبی

فارسی
نام: 
باقر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Bagher
Last Name: 
Motalebi
Gender: 
M