طرح ها

نمایش 201 تا 220 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دورهsort ascending سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
201 تاثیر آسیب ملکول DNA اسپرم در القای تغییرات کروموزومی در فرآیندهای لقاح و رویانزائی جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های داخلی ایران زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 24- 56.pdf
202 کنترل حداکثر بازده محرکه سرعت متغیر برای موتور‌های القایی تکفاز جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر اختراع سوم PDF icon 24- 70.pdf
203 فعال نمودن سلولهای کشنده طبیعی غیر فعال توسط سلولهای دندریتیک انسانی و شناسایی از طریق گیرنده‌های NKP30 و کاربرد در تولید واکسن‌های جدید ضد سرطان جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های خارجی ایتالیا علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 24-e- 61.pdf
204 طراحی، اجرا و مدلسازی فرآیند نانو ماشین‌کاری به روش تخلیه الکتریکی جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های داخلی ایران مکانیک پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 24- 58.pdf
205 تولید تابش هماهنگ مرتبه بالا در لیزر پلاسما جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های خارجی ازبکستان علوم پایه پژوهش‌های بنیادی دوم PDF icon 24-e- 63.pdf
206 تولید نقشه‌ با مقیاس 1:10000 با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و نقشه عکس 1:5000 از تصاویر دوربین رقومی جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 24- 60.pdf
207 تعیین ژنهای مسئول پاتوژنز انگل مالاریا (پلاسمودیوم فالسیپارم) جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های خارجی استرالیا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 24-e- 65.pdf
208 طراحی و ساخت ملخ کامپوزیت بالگرد جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های توسعه‌ای اول PDF icon 24- 30.pdf
209 روشهای نوین طیف سنجی جذب پرتوهای ایکس با دقت بالا و وابستگی زمانی با استفاده از تابش سینکروترون جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های خارجی آلمان علوم پایه پژوهش‌های کاربردی دوم PDF icon 24-e- 67.pdf
210 تدوین دانش فنی و تولید انبوه ریخته گری، ماشینکاری، پوشش پره‌های توربین گازی جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های داخلی ایران متالورژی و مواد پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 24- 40.pdf
211 تیربار 30 میلی متری جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 24- 32.pdf
212 طراحی، ساخت و تست گیرنده GPS فضایی جهت موقعیت یابی ماهواره‌ها در مدارهای LEO جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 24- 34.pdf
213 دستیابی به تکنولوژی و تولید قطعات فولادی توربین‌های گازی V9402 جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 24- 36.pdf
214 فاصله یاب لیزری برد بلند با نرخ تکرار بالا جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 24- 38.pdf
215 طراحی و ساخت تراشه تیونر برای دریافت تصاویر دیجیتال DVB-T/H جشنواره بین المللی خوارزمی 24 1389 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های توسعه‌ای سوم PDF icon 24- 42.pdf
216 کشف و معرفی واکنشهای چند جزیی جدید بر اساس شیمی ایزوسیانیدها و دی آمینها با استفاده از ترکیب دو روش "تلفیقی" و " طراحی منطقی" رهیافت جدید برای سنتز مشتقات دیازپین ها و کینوکسالین‌ها جشنواره بین المللی خوارزمی 23 1388 طرح های داخلی ایران  صنایع شیمیایی پژوهش‌های بنیادی سوم PDF icon 23-34.pdf
217 قفل شونده چاه‌های باز نفتی (Open Hole Packer) جشنواره بین المللی خوارزمی 23 1388 طرح های داخلی ایران مکانیک  اختراع دوم PDF icon 23-68.pdf
218 ناوچه کلاس سینا جشنواره بین المللی خوارزمی 23 1388 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های توسعه‌ای اول PDF icon 23-38.pdf
219 بافت فرش و تابلو فرش‌ها بدون نقشه کاغذی یا کامپیوتر جشنواره بین المللی خوارزمی 23 1388 طرح های داخلی ایران  هنر اختراع سوم PDF icon 23-70.pdf
220 شبکه جهش فرکانس تاکتیکی مبتنی بر الگوریتم مقاوم در برابر فریب و تخریب (سرمد) جشنواره بین المللی خوارزمی 23 1388 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های توسعه‌ای دوم PDF icon 23-40.pdf

Pages