طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2236
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبهsort descending تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
161 کنترل بیماری واگیردار اسب در هند جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های خارجی هند کشاورزی و منابع طبیعی مهمان افتخاری _ PDF icon 9- prem kumar uppal.pdf
162 بررسی خواص ترمودینامیکی و الکتریکی چالکو جنیدهای نیمه هادی جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های خارجی هند علوم پایه مهمان افتخاری _ PDF icon 9- shamsuddin.pdf
163 تاریخ علم در اسلام جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های خارجی عربستان سعودی علوم انسانی محقق برجسته جهان اسلام _ Image icon 14-39.jpg
164 تدوین دانش فنی و ایجاد کارخانه تولید سوخت صفحه‌ای راکتور تهران برای تولید رادیو دارو جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های داخلی ایران علوم پایه پژوهش‌های توسعه‌ای اول
165 کسب دانش فنی ارسال و بازگشت کپسول زیستی حامل میمون به فضا جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی اول
166 دستگاه بخشان (برای تقسیم کردن عملی زاویه‌ها به نسبت‌های مورد نیاز) جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران مکانیک  دانش‌آموزی اول
167 طراحی وساخت خرمنکوب جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران  کشاورزی و منابع طبیعی ابتکار اول PDF icon 1- جواد رئوفی.pdf
168 برخی از یافته های مهم در خصوص شیمی مواد نانو جشنواره بین المللی خوارزمی 21 1386 طرح های خارجی هند فناوری نانو ابتکار اول PDF icon 21-f-55.pdf
169 دستگاه بافندگی کامپیوتری جشنواره بین المللی خوارزمی 4 1369 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر  اختراع اول PDF icon 4- محجوبی - قالیبافی.pdf
170 طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری پروفایل باریکه جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های توسعه‌ای اول PDF icon 15-j- 26.pdf
171 ژنهای سازگاری نسبی جدید در انسان (کشف تا کاربرد بالینی) جشنواره بین المللی خوارزمی 27 1392 ایرانیان مقیم خارج فرانسه زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 27- 60.pdf
172 دستگاه سورتینگ زعفران جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش آموزی ایران مکانیک - اول Image icon 6-j-57.jpg
173 بررسی فون کنه های راسته نهان استیگماتها جشنواره جوان خوارزمی 3 1380 دانش پژوهان ایران علوم کشاورزی دانشجویی - کارشناسی ارشد اول Image icon 3-j-21.jpg
174 چاپگر و اسکنر جشنواره بین المللی خوارزمی 9 1374 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر دانش‌آموزی اول Image icon 9- دانش آموزی - مبلغ.jpg
175 نقش موثر در مدون ساختن معماری سنتی ایران با رویکرد طراحی نقوش در هنرهای قدسی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های داخلی ایران معماری و شهرسازی پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 31- زمرشیدی 2.pdf
176 هواپیمای تمام کامپوزیت (پرنده آبی) جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های داخلی ایران هوا فضا پژوهش‌های توسعه‌ای اول Image icon 28.jpg
177 نانو کریستالهای فلزی پلاسما مایع کلوئیدی جشنواره بین المللی خوارزمی 31 1396 طرح های خارجی هنگ کنگ فناوری نانو پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 31- جیانفانگ وانگ.pdf
178 شیمی درمانی مالاریا جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های خارجی تایلند علوم پزشکی برگزیده اول PDF icon 14- لواری سوان.pdf مالاریا فالسیپاروم
179 نکاتی در مورد حدس مجموعه‌های تحت اجتماع بسته جشنواره جوان خوارزمی 7 1384 دانش آموزی ایران ریاضی - اول Image icon 7-j-22.jpg
180 دستگاه سنگ تخت اتوماتیک جشنواره بین المللی خوارزمی 1 1366 طرح های داخلی ایران مکانیک  ابتکار اول PDF icon 1- حکاک.pdf

Pages