طرح ها

نمایش 161 تا 180 از 2191
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبهsort descending تصویر خبرنامه کلمات کلیدی
161 تکنولوژی پس از برداشت انبه کارآباو جشنواره بین المللی خوارزمی 8 1373 طرح های خارجی فیلیپین کشاورزی و منابع طبیعی مهمان افتخاری _ PDF icon 8- lizada.pdf
162 تدوین دانش فنی و ایجاد کارخانه تولید سوخت صفحه‌ای راکتور تهران برای تولید رادیو دارو جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های داخلی ایران علوم پایه پژوهش‌های توسعه‌ای اول
163 دستگاه بخشان (برای تقسیم کردن عملی زاویه‌ها به نسبت‌های مورد نیاز) جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران مکانیک  دانش‌آموزی اول
164 کسب دانش فنی ارسال و بازگشت کپسول زیستی حامل میمون به فضا جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی اول
165 مجتمع 5: موشک زمین به زمین با برد 145 کیلومتر جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران صنایع دفاعی  تحقیق اول PDF icon 3- مجتمع 5.pdf
166 طراحی و ساخت مدل عملیاتی شناور استیلت جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه ابتکار اول Image icon 39.jpg
167 شبیه سازی مغز برای شرایط عصبی جشنواره بین المللی خوارزمی 30 1395 طرح های خارجی کانادا علوم پزشکی پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 30- لوزانو.pdf
168 اصلاح و معرفی اولین نخود مقاوم به سرما و یخبندان در ایران جشنواره بین المللی خوارزمی 28 1393 طرح های داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 28- 43.pdf
169 طراحی، مدل سازی و کنترل ماشین های الکتریکی جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های بنیادی اول Image icon 12.jpg
170 شرح مثنوی شریف جشنواره بین المللی خوارزمی 15 1380 طرح های داخلی ایران علوم انسانی تحقیقات بنیادی اول PDF icon 15-9.pdf
171 طراحی و ساخت موشک سجیل جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 25-39.pdf
172 دستگاه خودکار برداشت خرفه جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - اول PDF icon 19- 36.pdf
173 نوسانات اجرام سماوی جشنواره بین المللی خوارزمی 14 1379 طرح های داخلی ایران علوم پایه تحقیقات بنیادی اول PDF icon 14-9.pdf
174 رادار آرایه فازی نجم 802 جشنواره بین المللی خوارزمی 25 1390 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی اول PDF icon 25-40.pdf
175 سیستم تعیین موقعیت جشنواره بین المللی خوارزمی 3 1368 طرح های داخلی ایران  برق و کامپیوتر تحقیق اول PDF icon 3- سیستم تعیین موقعیت.pdf
176 نامه باستان (ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی) جشنواره بین المللی خوارزمی 18 1383 طرح های داخلی ایران علوم انسانی پژوهش‌های بنیادی اول Image icon 18-85.jpg
177 موشک زمین به زمین زلزال 2 جشنواره بین المللی خوارزمی 7 1372 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه تحقیق اول Image icon 7- موشک زلزال 2.jpg
178 مشکل انسان جشنواره جوان خوارزمی 6 1383 دانش پژوهان ایران هنر کاردانی اول Image icon 6-j-34.jpg
179 سامانه دسترسی چند گانه نوری براساس تقسیم کد جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های داخلی ایران برق و کامپیوتر پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 20-13.pdf
180 کشف جمعیتی از کهکشان‌های بسیار گسترده و تکامل یافته نزدیک به آغاز جهان جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 ایرانیان مقیم خارج آمريکا علوم پایه پژوهش‌های بنیادی اول

Pages