طرح ها

نمایش 2321 تا 2329 از 2329
ردیف عنوانsort descending جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
2321 گیربکس با سامانه انتقال پیوسته جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش آموزی ایران مکانیک - دوم PDF icon 10-j- 75.pdf
 1. نوری

  تقی
 2. قاسمی

  هادی
2322 گیرنده دو کاناله فوق سریع با ابعاد کوچک در باند فرکانسی 2-18 گیگا هرتز جشنواره جوان خوارزمی 20 1397 دانش پژوهان ایران برق و کامپیوتر  طرح‌های توسعه‌ای اول PDF icon 20-J- 16.pdf
 1. مرتضائی

  سید احمد
2323 یادواره شهدا جشنواره جوان خوارزمی 15 1392 دانش آموزی ایران هنر و معماری - سوم PDF icon 15-j- 100.pdf
 1. غلامپور

  ارشیا
2324 یازده داستان کوتاه جشنواره جوان خوارزمی 16 1393 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم Image icon 16-j-78.jpg
2325 یخچال جذبی C-R-32-04 جشنواره جوان خوارزمی 1 1378 دانش آموزی ایران - - - Image icon 1-j-43.jpg
 1. غیثی

  امیر‌رضا
 2. فرخنده

  محمد
2326 یک اثرهنری (طراحی شده برای فضاهای شهری، میادین، پارکها و ...) جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران هنر و معماری ابتکار دوم PDF icon 10-j- 46.pdf
 1. کردی

  محمد
2327 یک روز با کودک جشنواره جوان خوارزمی 8 1385 دانش پژوهان ایران هنر و معماری پژوهش‌های کاربردی دوم Image icon 8-j-26.jpg
 1. آقا لطیفی

  آزاده
2328 یک روش سیستماتیک به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح مالی در مسائل تصمیم گیری آتی با حداکثر سود مورد انتظار با استفاده از منطق فازی جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران صنایع و مدیریت فناوری  پژوهش‌های کاربردی سوم PDF icon 10-j- 34.pdf
 1. خاشعی

  مهدی
2329 یک قضیه مقدار میانگین در فضاهای آسپلوند جشنواره جوان خوارزمی 10 1387 دانش پژوهان ایران علوم پایه پژوهش‌های بنیادی اول PDF icon 10-j- 19.pdf

Pages