طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2329
ردیف عنوان جشنواره دورهsort ascending سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
1 میکروبیوم خاک های سطحی در نمونه های جهانی خاک جشنواره بین المللی خوارزمی 36 1401 خارجی سوئد زیست فناوری بنیادی -- PDF icon میکروبیوم خاک های سطحی در نمونه های جهانی خاک.pdf
 1. بهرام

  محمد
2 واحد سیار مراقبت هوایی جشنواره بین المللی خوارزمی 36 1401 داخلی ایران مهندسی برق و کامپیوتر طرحهای توسعه ای سوم PDF icon واحد سیار مراقبت هوایی.pdf
 1. ظهیری بیدهندی

  محمدرضا
 2. کرباسی

  بابک
 3. قریشی

  سید میثم
 4. سفال منش

  محمدجواد
3 بهینه سازی طراحی و ساخت شیشه های کابین هواپیماهای پهن پیکر جشنواره بین المللی خوارزمی 36 1401 داخلی ایران هوافضا طرحهای توسعه ای سوم PDF icon بهینه سازی طراحی و ساخت شیشه¬های کابین هواپیماهای پهن پیکر.pdf
 1. کاتب

  سید مهرداد
 2. عامری

  روح اله
 3. میرجانی

  علیرضا
 4. رضایی

  مهدی
 5. موسوی

  سید مجتبی
 6. اسماعیلی

  محمد
 7. کرباسی

  امیر
 8. صالح

  علیرضا
 9. شیخ صراف

  محمدحسین
 10. شانظری

  حسین
4 راه اندازی خط تعمیر و آزمون موتور توربوفن CFM56 در سلول آزمایش جشنواره بین المللی خوارزمی 36 1401 داخلی ایران مهندسی مکانیک نوآوری و فناوری سوم PDF icon راه اندازی خط تعمیر و آزمون موتور توربوفن CFM56 در سلول آزمایش.pdf
 1. حیدرزاده

  عبدالعلی
 2. خاکسار

  احسان
 3. اشرفی

  کامران
 4. هدایت

  علیرضا
 5. سهرابی

  مهدی
 6. رجبی

  سید وحید
5 طراحی و ساخت فازهای متفاوت و مطالعه خواص وابسته به فاز ترکیبهای نانو ساختار جشنواره بین المللی خوارزمی 36 1401 خارجی چین فناوری های نانو بنیادی -- PDF icon طراحی و ساخت فازهای متفاوت و مطالعه خواص وابسته به فاز ترکیبهای نانو ساختار.pdf
 1. ژانگ

  هوآ
6 طراحی و سنتز مواد متخلخل نانو برای ذخیره انرژی الکتروشیمی جشنواره بین المللی خوارزمی 36 1401 خارجی چین مواد، متالورژی و انرژی های نو بنیادی -- PDF icon طراحی و سنتز مواد متخلخل نانو برای ذخیره انرژی الکتروشیمی.pdf
 1. ون لو

  ژیانگ
7 فتوکاتالیست های ناهمگون جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 خارجی جمهوری خلق چین شیمی و علم مواد بنیادی - Image icon جیاگو یو.jpg
 1. یو

  جیاگو
8 سامانه بررسی امنیت شبکه تلفن همراه جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران نرم افزار و فناوری اطلاعات کاربردی دوم PDF icon فاطمه کشاورز.pdf
9 آشکارساز قابل حمل ترکیبات شیمیایی ممنوعه برای ارتقای امنیت اجتماعی جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران شیمی کاربردی دوم PDF icon امیر حسین علی نوری.pdf
10 مصالح مرمتی میراث فرهنگی در اقلیم خشک جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران معماری و شهرسازی کاربردی دوم PDF icon پارسا پهلوان.pdf
 1. پهلوان

  پارسا
11 دستیابی به دانش فنی و تولید ارقام متحمل و مقاوم به بیماری جاروک لیموترش جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران کشاورزی و منابع طبیعی کاربردی سوم PDF icon مرتضی گل محمدی.pdf
12 رادار فرودگاهی تقرب جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران برق و کامپیوتر کاربردی سوم PDF icon امیر رستگاری.pdf
13 سامانه تبادل سیگنال راه آهن جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران برق و کامپیوتر کاربردی سوم PDF icon سید محمد رضا الحسینی.pdf
14 طراحی و تولید دستگاه الکترو شوک قلبی جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران برق و کامپیوتر توسعه ای دوم PDF icon خلیل ترکان.pdf
15 سامانه کنترل و نظارت برای مدیریت شبکه های توزیع انرژی جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران نرم افزار و فناوری اطلاعات توسعه ای سوم PDF icon رسول رییسی اردلی.pdf
16 طراحی و ساخت بستر آزمون بارگذاری فشار صوت جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 داخلی ایران مکانیک نوآوری دوم PDF icon جواد عیسی وند.pdf
17 درمان فشار خون بالا در گذشته، حال و آینده جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 خارجی ایتالیا پزشکی بالبنی بنیادی - PDF icon جوزف مانسیا.pdf
 1. مانسیا

  جوزف
18 ژنتیک انسانی بیمار یهای عفونی جشنواره بین المللی خوارزمی 35 1400 خارجی فرانسه بیماریهای عفونی بنیادی - PDF icon جین-لارنت کازانوا.pdf
 1. کازانوا

  جین-کارنت
19 سلول های خورشیدی پروسکایت جشنواره بین المللی خوارزمی 34 1399 خارجی سوئیس مواد، متالورژی و انرژی های نو مواد، متالورژی و انرژی های نو - Image icon Dr Nazirdin.jpg
 1. Nazeeruddin

  Prof. Mohammad
20 نقش ماندگار در توسعه آموزش و پژوهش جشنواره بین المللی خوارزمی 34 1399 داخلی ایران برگزیده ویژه نجوم اول PDF icon Ostad soboti.pdf
 1. ثبوتی

  استاد یوسف

Pages