طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری پروفایل باریکه

Design and construction of beam profile measurement
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1392
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ابراهیمی بسابی

فارسی
نام: 
احسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرج
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی هسته ای
گرایش: 
کاربرد پرتوها
English
Name: 
Ehsan
Last Name: 
Ebrahimi basabi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
15
Year: 
2013
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research and Development
Rank: 
First
Researcher(s): 

ابراهیمی بسابی

فارسی
نام: 
احسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرج
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی هسته ای
گرایش: 
کاربرد پرتوها
English
Name: 
Ehsan
Last Name: 
Ebrahimi basabi
Gender: 
M