ابراهیمی بسابی

فارسی
نام: 
احسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرج
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی هسته ای
گرایش: 
کاربرد پرتوها
English
Name: 
Ehsan
Last Name: 
Ebrahimi basabi
Gender: 
M