خودروی برون جاده‌ای آریا

Aria car
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
10
سال: 
1387
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسدزاده زرگر

فارسی
نام: 
آرش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
41
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
سیالات
English
Name: 
Arash
Last Name: 
Asadzadeh zargar
Gender: 
M

حاجی علی خانی

فارسی
نام: 
پویان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
سیالات
English
Name: 
Poyan
Last Name: 
Haji Alikhani
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
10
Year: 
2008
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research and Development
Rank: 
First
Researcher(s): 

اسدزاده زرگر

فارسی
نام: 
آرش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
41
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
سیالات
English
Name: 
Arash
Last Name: 
Asadzadeh zargar
Gender: 
M

حاجی علی خانی

فارسی
نام: 
پویان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
سیالات
English
Name: 
Poyan
Last Name: 
Haji Alikhani
Gender: 
M