اسدزاده زرگر

فارسی
نام: 
آرش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
41
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
سیالات
English
Name: 
Arash
Last Name: 
Asadzadeh zargar
Gender: 
M