اثر داروهای نئوکالیوم در پیشگیری و درمان سقط جنین های سالمونلایی، بروسلایی و قارچی در گوسفند

Effect of neokalium (potassium) on prevention and treatment of salmonella, brucella and fungus ovine abortion
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
5
سال: 
1370
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 علوم پزشکی
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نوذری

فارسی
نام: 
نسرین
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
دامپزشکی
English
Name: 
Nasrin
Last Name: 
Nozadri
Gender: 
F

اجتهادی

فارسی
نام: 
مجید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Majid
Last Name: 
Ejtehadi
Gender: 
M

موذنی جولا

فارسی
نام: 
غلامرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Gholamreza
Last Name: 
Moazzeni Jola
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
5
Year: 
1992
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Medical Sciences
Category: 
Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

نوذری

فارسی
نام: 
نسرین
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
دامپزشکی
English
Name: 
Nasrin
Last Name: 
Nozadri
Gender: 
F

اجتهادی

فارسی
نام: 
مجید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Majid
Last Name: 
Ejtehadi
Gender: 
M

موذنی جولا

فارسی
نام: 
غلامرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Gholamreza
Last Name: 
Moazzeni Jola
Gender: 
M