نوذری

فارسی
نام: 
نسرین
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
دامپزشکی
English
Name: 
Nasrin
Last Name: 
Nozadri
Gender: 
F