برگزیدگان

نمایش 81 تا 100 از 2889
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort ascending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح
81 2703 رضا کیاپاشا مرد 984 تصویرگر سه بعدی جشنواره بین المللی خوارزمی 19
82 3658 سینا کیان‌مهر مرد 1734 موتور گرافیکی پارس جشنواره جوان خوارزمی 10
83 3725 احمد کیانی زهرانی مرد 1781 چانه گیر خمیر نان جشنواره جوان خوارزمی 11
84 4269 اکبر کیانی مرد 21 کاربرد مدل ریاضی و تکنیک GIS در ترسیم و تحلیل منحنی‌های همبارش با تاکید بر داده‌های مکانی - فضایی جشنواره جوان خوارزمی 2
85 4026 علیرضا کیا مرد 1972 مهارت‌های زندگی در الحیاه جشنواره جوان خوارزمی 15
86 2693 علیرضا کی یگانه مرد 974 طراحی، ساخت و نصب سیستم خنک کاری بین قفسه‌ای نورد نهایی در ناحیه نورد گرم جشنواره بین المللی خوارزمی 19
87 4464 امیرعباس کوچکعلی مرد 168 روش نوین آزمایش بتن خود تراکم جشنواره جوان خوارزمی 7
88 4838 الهیار کوچکعلی مرد 168 روش نوین آزمایش بتن خود تراکم جشنواره جوان خوارزمی 7
89 4088 امید کوه‌گرد مرد 2017 دستگاه سنتز نانوساختار به روش آسان القای میدان الکتریکی جشنواره جوان خوارزمی 17
90 3998 سعید کوهپایه‌زاده اصفهانی مرد 1956 واکسیناتور خودکار دام جشنواره جوان خوارزمی 15
91 3551 علی کوهپایه‌ای مرد 1665 شواهد احتمالی بر وجود سحابی جشنواره جوان خوارزمی 8
92 3039 گوپا کومار کوماراپانیکر مرد 1307 تولید کتین و کیتوزان از ضایعات میگو جشنواره بین المللی خوارزمی 14
93 4155 پوریا کورانی مرد 2066 همیار کشاورز جشنواره جوان خوارزمی 18
94 2410 سید آهنگ کوثر مرد 698 آبخوان داری جشنواره بین المللی خوارزمی 10
95 2275 صدیقه کهریزی زن 573 انحراف سنج لگن، لوردزیمتر الکتریکی پرتابل،لوردزیمتر کامپیوتری جشنواره بین المللی خوارزمی 5
96 4798 بنیامین کنکاشور مرد 417 طراحی و ساخت دستگاه آزمونگر محفظه احتراق توربین گاز جشنواره جوان خوارزمی 19
97 4023 فرهاد کمرئی مرد 1969 مجموعه داستان کوتاه جشنواره جوان خوارزمی 15
98 3999 سید امیدرضا کمانه مرد 1957 نمایشگر سه بعدی مجازی دوطرفه بدون نیاز به عینک جشنواره جوان خوارزمی 15
99 4532 مصطفی کمال‌زاده یزدی مرد 228 طراحی وساخت دستگاه تست فشار در نرخ کرنش بالا (هاپکینسون بار) جشنواره جوان خوارزمی 10
100 3730 ‌احسان کمالی پایین دروازه مرد 1784 دستگاه تقسیم اتوماتیک جشنواره جوان خوارزمی 11

Pages