واکسیناتور خودکار دام

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1392
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ابوالحسنی جوشانی

فارسی
نام: 
مجتبی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرمان

کوهپایه‌زاده اصفهانی

فارسی
نام: 
سعید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرمان