برگزیدگان

نمایش 241 تا 260 از 2889
ردیف کد برگزیده نام نام خانوادگیsort ascending جنسیت کد طرح نام طرح جشنواره دوره همکاران طرح
241 4504 علی پورمیری مرد 205 رنگ آمیزی موضعی گراف‌ها جشنواره جوان خوارزمی 9
242 3831 روژینا پورمقدم زن 1852 شبیه سازی امداد و نجات Poseidon جشنواره جوان خوارزمی 13
243 3901 سارا پورعماد زن 1890 کتاب فرزندان زمین جشنواره جوان خوارزمی 13
244 2523 بهرام پورعلی مرد 808 طراحی و ساخت سوئیچ N-ISDN جشنواره بین المللی خوارزمی 13
245 3515 نادیا پورعزیزی برواتی زن 1640 دستگاه برداشت خرما (خرماچین) جشنواره جوان خوارزمی 7
246 3945 مرتضی پورسلطان مرد 1921 آب سرد کن سفالی جشنواره جوان خوارزمی 14
247 4070 سپیده پورحسین زن 2005 مجموعه داستان ( از زبان من نه) جشنواره جوان خوارزمی 16
248 2700 جواد پوراصغر تلمبه‌چی مرد 981 طراحی و ساخت کندوی زنبور عسل از مواد سنتتیک جشنواره بین المللی خوارزمی 19
249 4327 علی پوراسلامی مرد 69 طراحی و پیاده سازی قسمتهای ارسال و دریافت لینک WDM جشنواره جوان خوارزمی 4
250 4607 لطیف پور کریمی مرد 290 کارایی در برنامه‌ریزی چند هدفه خطی و کاربرد آن جشنواره جوان خوارزمی 12
251 4474 رضا پور صالحی (متفرقه تیلکی) مرد 178 ساخت نانو ذرات به روش کندوسوز لیزرپالسی جشنواره جوان خوارزمی 8
252 2347 پیمان پور افشاری مرد 641 هواپیمای مدل با استفاده کمکی از انرژی خورشیدی جشنواره بین المللی خوارزمی 8
253 2304 احمد پور احمد مرد 601 بررسی تحولات کار کردی بازار کرمان جشنواره بین المللی خوارزمی 7
254 4958 موژان پهلوانی زن 4986 بررسي تطبیقي معنایي و محتوایي لالایي‌های کردی در مقایسه با لالایي‌های فرانسوی جشنواره جوان خوارزمی 21
255 3406 علی پنیریان مرد 1573 سیستم شبیه ساز زلزله جشنواره جوان خوارزمی 6
256 4732 فرهاد پناهی مرد 369 سنتز مواد آلی با استفاده از کاتالیزورها در بررسی خواص حسگری، نوری و بیولوژیکی جشنواره جوان خوارزمی 16
257 3793 مینا پلمه  زن 1827 طرز تشخیص اوره افزوده به شیر  جشنواره جوان خوارزمی 12
258 3535 سید مسعود پسندیده مرد 1654 دستگاه یونجه و چغندر خرد‌کن سیار جشنواره جوان خوارزمی 7
259 4411 ندا پری نژاد خامنه زن 130 دستگاه درک اصوات از طریق حس لامسه برای ناشنوایان مطلق جشنواره جوان خوارزمی 6
260 3183 لمنا پروینی ثانی زن 1443 نور سنجی ستارگان جشنواره جوان خوارزمی 1

Pages