چاوشيان

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرمان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
برق
گرایش: 
الكترونيك
English
Name: 
mohamadreza
Last Name: 
chavoshyan
Gender: 
M