دانشور فرهود

فارسی
نام: 
داریوش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
پزشکی
گرایش: 
ژنتیک انسانی
English
Name: 
Dariush
Last Name: 
Daneshvar Farhoud
Gender: 
M