نرم افزار آواسنج

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1392
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کامپیوتر
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسکندری

فارسی
نام: 
علی‌رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران

ابراهیمی

فارسی
نام: 
محمدحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران