کیت شیمیایی برای تشخیص عسل طبیعی از عسل صنعتی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
18
سال: 
1395
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
شیمی
ماهیت: 
-
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

صفوی

فارسی
نام: 
سیدحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
صوفيان

ابراهیمی

فارسی
نام: 
عباس
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
صوفيان