کف‌پوش تولید برق

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
7
سال: 
1384
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و الکترونیک
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ابوالحسنی

فارسی
نام: 
شایان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
بیرجند