طراحی و ساخت خودروی خورشیدی تک سرنشین

Design and manufacture of the single passenger solar car
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1385
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ابری نیا

فارسی
نام: 
کارن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
English
Name: 
Karen
Last Name: 
Abrinia
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
20
Year: 
2007
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research and Development
Rank: 
Second
Researcher(s): 

ابری نیا

فارسی
نام: 
کارن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
English
Name: 
Karen
Last Name: 
Abrinia
Gender: 
M