ساخت آسیاب تولید نانو ذرات در مقیاس آزمایشگاهی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1399
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
نانو
ماهیت: 
نانو
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

بزرگمهر

فارسی
نام: 
مهیار
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
mahyar
Last Name: 
Bozorgmehr
Gender: 
M

-دانش

فارسی
نام: 
شروین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
shervin
Last Name: 
Danesh
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Section: 
student
Country: 
iran
Rank: 
third