رسیده‌ام، دلم را بچین

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
12
سال: 
1389
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زبان و ادبیات فارسی
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

احسان فرد

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
دزفول