داستان چشم شیشه‌ای

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
8
سال: 
1385
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هنر
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

احسانی مطلق

فارسی
نام: 
مریم
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
قم