خالص‌سازی آب‌های نامتعارف با انرژی خورشیدی برای پرورش گیاه

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
17
سال: 
1394
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
-
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسدسنگابی

فارسی
نام: 
كیمیا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شيراز