بررسی نحوه عملکرد مدیریت بحران در زلزله

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1383
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و الکترونیک
ماهیت: 
-
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شریفی

فارسی
نام: 
سارا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرمان

اتقایی

فارسی
نام: 
فرزانه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرمان