بررسی اختلال اسکیزوفرنیا در میان فرزندان خانواده، بررسی میزان افسردگی در دانش آموزان و بررسی میزان و شدت افسردگی در جانبازان بالای 70%

Study of schizophrenia among children in family - Study of prevalence of depression in School students - study of Prevalence and severity of depression in veterans of over %70
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
5
سال: 
1370
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم انسانی 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسدالهی

فارسی
نام: 
قربانعلی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
پزشکی
گرایش: 
روانپزشکی
English
Name: 
Ghorbanali
Last Name: 
Asadollahi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
5
Year: 
1992
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Human Sciences 
Category: 
Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

اسدالهی

فارسی
نام: 
قربانعلی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
پزشکی
گرایش: 
روانپزشکی
English
Name: 
Ghorbanali
Last Name: 
Asadollahi
Gender: 
M